Beleidsregels spreiding en regulering evenementen

Het college heeft op 19 december jl. de Beleidsregels spreiding en regulering evenementen 2018 (zie bijlage s) vastgesteld. Deze beleidsregels stellen een maximum aan het aantal evenementen per locatie en regelen een rustperiode tussen de evenementen per locatie. Met deze beleidsregels loopt het college vooruit op het in de loop van 2018 door de raad vast te stellen bestemmingsplan Veegplan. Dit betekent dat in 2018 aanvragen voor evenementenvergunning en meldingen al aan deze spreidingsregels moeten voldoen.

Klik hier voor de beleidsregels evenementen 2018 (pdf)

Overzicht evenementen locaties gemeente Best (2018) klik hier

Status van het bestemmingsplan (veegplan)

Begin 2018  wordt het ontwerpveegplan ter inzage gelegd. Zoals bekend zijn er nog inspraakmogelijkheden in het kader van het veegplan.

 

Aanmelden van uw evenementen of activiteit

Omdat er een aantal evenementen al vroeg in het jaar worden georganiseerd, heeft men de gemeente verzocht om de aanmelddatum (1 nov – 1 dec) vroeger in het jaar te plannen. De aanmelddatum voor het aanmelden van een evenement of activiteit wordt vervroegd naar 1 augustus. Direct na 1 augustus wordt de planning voor het jaar erna opgesteld.

Als er concurrerende evenementen (wat betreft plaats en tijd) zijn aangemeld en er wordt onderling geen oplossingen gevonden, vindt toewijzing plaats op basis van loting. De evenementen die op het evenementenschema zijn geplaatst hebben voorrang boven niet gemelde evenementen die na 1 augustus worden aangevraagd. Deze organisator(en moet(en) een andere locatie en/of datum zoeken.