Documentatie Voorlichtingsbijeenkomsten

  • Voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid bij evenementen

In het najaar van 2018 is een drietal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor organisatoren van evenementen in de gemeente Best. Deze zijn verzorgd door het Event Safety Institute (ESI) in opdracht van de gemeente Best. Een twintigtal organisaties heeft met een of meerdere mensen aan de bijeenkomsten deelgenomen. De presentaties van deze bijeenkomsten vind je hier:

ESI Presentatie veilig vluchten 19 november 2018.pdf

ESI presentatie Veiligheidsplan opstellen 5 november 2018.pdf

ESI startbijeenkomst Veiligheid bij evenementen 15 oktober 2018.pdf

In de eerste bijeenkomst is met name gesproken over het algemene thema van de verantwoordelijkheden bij evenementen: iedereen mag een evenementen organiseren, maar wat wordt er van jouw als organisator verwacht? Waar gaat veiligheid over? Wie is aansprakelijk als het mis gaat?

De tweede bijeenkomst ging over het opstellen van een veiligheidsplan: wat is de functie hiervan? Wat moet er in staan? Hoe maak je veiligheidsplan dat is toegesneden op je evenement? Hoe kun je het veiligheidsplan gebruiken tijden h et evenement voor betrokkenen en voor de vergunningaanvraag?

In de derde bijeenkomst is het organiseren van ontvluchting en ontruiming bij evenementen besproken. Wat komt hierbij kijken? Welke risicoschatting gaat hieraan vooraf? Hoe instrueer je betrokkenen en wie heeft welke rol?

Ook in 2019 zullen nog een aantal bijeenkomsten plaatsvinden. Afhankelijk van de interesse zal nog aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld de impact en maatregelen bij extreem weer, het uitvoeren van een risico-inventarisatie, de nieuwe brandveiligheidsregels voor evenementen en omgaan met drukte/crowd management. Meer informatie hierover volgt op deze website.