Nieuws

Home/Nieuws

Evenementenbeleid gemeente Best 2019

Aangepast beleid voor evenementen en horeca + aanmelden evenementenkalender

Inleiding

De gemeente Best heeft onlangs het beleid voor evenementen en voor horeca aangepast. Het sinds 2012 geldende ‘Horeca- en evenementenbeleidsplan” was namelijk niet meer actueel. Zo is er intussen een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gekomen en is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Ook zijn de afgelopen jaren de (landelijke) veiligheidseisen voor de organisatie van evenementen veranderd. Daarom was aanpassing van het beleid nodig. Er is gekozen voor twee aparte beleidsnota’s.

Evenementenbeleid gemeente Best 2019

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Best/626882/CVDR626882_1.html

(Dit is de link naar het beleid)

In het evenementenbeleid zijn de aspecten omschreven waarmee organisatoren […]

Uitnodiging nieuwe workshops evenementen(veiligheid)

Vorig jaar is de gemeente Best gestart met het verzorgen van workshops voor organisatoren van evenementen. Daarmee biedt zij ondersteuning om de veiligheid van evenementen te optimaliseren.

Binnenkort organiseren wij weer enkele workshops. Deze worden opnieuw gegeven door ESI (Event Safety Institute). Het gaat om de volgende drie workshops.

Dinsdagavond 23 april: verantwoordelijkheden bij evenementen en opstellen goed veiligheidsplan (19.00 – 21.30 uur)

Dit is – in verkorte vorm – een herhaling van twee workshops van vorig jaar. Vanwege het belang ervan, willen we organisatoren die vorig jaar niet aanwezig waren de kans bieden deze alsnog te volgen.

Uiteraard zijn organisatoren die er vorig […]

Samenvatting bijeenkomst evenementen en geluid 18 februari 2019

Powerpoint van presentatie, klik hier

Maandag 18 februari 2019 heeft de bijeenkomst evenementen en geluid plaatsgevonden. In de Algemene plaatselijke verordening 2018 van de gemeente Best is de geluidsnorm veranderd. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht waarom er geluidsnormen worden gesteld, hoe geluid gemeten wordt en wat geluidsnormen betekenen voor evenementen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de GGD hebben gepresenteerd wat geluid is, hoe geluid gemeten wordt en dat geluid kan leiden tot gehoorschade. De PowerPoints kunt u in pdf bestand terugvinden op deze site. Na het informatief gedeelte hebben de deelnemers van de bijeenkomst, […]

Bijeenkomst over evenementen en geluid

Documentatie Voorlichtingsbijeenkomsten

  • Voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid bij evenementen

In het najaar van 2018 is een drietal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor organisatoren van evenementen in de gemeente Best. Deze zijn verzorgd door het Event Safety Institute (ESI) in opdracht van de gemeente Best. Een twintigtal organisaties heeft met een of meerdere mensen aan de bijeenkomsten deelgenomen. De presentaties van deze bijeenkomsten vind je hier:

ESI Presentatie veilig vluchten 19 november 2018.pdf

ESI presentatie Veiligheidsplan opstellen 5 november 2018.pdf

ESI startbijeenkomst Veiligheid bij evenementen 15 oktober 2018.pdf

In de eerste bijeenkomst is met name gesproken over het algemene thema van […]

Beleidsregels evenementen 2018

Beleidsregels spreiding en regulering evenementen

Het college heeft op 19 december jl. de Beleidsregels spreiding en regulering evenementen 2018 (zie bijlage s) vastgesteld. Deze beleidsregels stellen een maximum aan het aantal evenementen per locatie en regelen een rustperiode tussen de evenementen per locatie. Met deze beleidsregels loopt het college vooruit op het in de loop van 2018 door de raad vast te stellen bestemmingsplan Veegplan. Dit betekent dat in 2018 aanvragen voor evenementenvergunning en meldingen al aan deze spreidingsregels moeten voldoen.

Klik hier voor de beleidsregels evenementen 2018 (pdf)

Overzicht evenementen locaties gemeente […]

Tussenverslag oktober 2017

Het platform evenementen organiseert tweemaal per jaar (maart en november) een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen. Tijdens deze bijeenkomst wordt alle belangrijke informatie met u als organisator gedeeld. We hebben besloten om in november geen bijeenkomst te organiseren.

  • Aanmelden van uw evenement of activiteiten
  • Stand van zaken precario i.r.t. sandwichborden
  • Status van het bestemmingsplan (Veegplan 2017)
  • Aanpassingen aanmeldmodule voor de aanvraag van een evenementenvergunning of het doen van een melding
  • Best Bijzonder!
  • Viering van 200 jaar Best

EXTRA: de resultaten van het afstudeeronderzoek het verstrekken van langlopende vergunningen aan organisatoren

[…]

Verslag bijeenkomst 6-4-2017 evenementenplatform

Donderdag  6 april jl. hebben wij een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen georganiseerd.

Platform evenementen

Doel van het platform is om samenwerking tussen de organisatoren van evenementen te stimuleren en te verbeteren. Het platform organiseert 2 maal per jaar (in maart en november) een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen iedere keer actuele onderwerpen aan bod. Deze hebben betrekking  op gemeentelijke zaken maar ook op zaken als afstemming, samenwerking en verbinden. Tevens wordt informatie door de deelnemers uitgewisseld over de verschillende evenementen of activiteiten die de komende periode georganiseerd worden.

De website www.evenementenplatformbest.nl is te raadplegen voor allerlei informatie die van belang is voor […]

Bijeenkomst evenementenplatform 15-11-2016

Op 15 november 2016 organiseert het evenementenplatform een bijeenkomst voor ondernemers, organisatoren en bestuurders om op de hoogte gebracht te worden van de stand van zaken rond het organiseren van evenementen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en de aanvang is 19:30 uur.
Aanmelden vooraf is nodig en kan via Denise van Denderen van de Gemeente Best: d.van.denderen@gembest.nl

Diverse onderwerpen komen aan bod:

[…]