Hier volgt een overzicht van geschikte dagen voor evenementen.

  • Maandag: geen geschikte dag voor zakelijke evenementen, maar wel weer een uitgelezen dag voor detaillisten.
  • Dinsdag: geschikte dag.
  • Woensdag: geschikte dag.
  • Donderdag: geschikte dag.
  • Vrijdag: geschiktheid hangt samen met doelgroep.

Evenementen waarbij ook de partners welkom zijn, kunnen heel goed op vrijdagmiddag of -avond worden gehouden.

  • Zaterdag: geschikte dag voor feestelijke evenementen waarbij partners en/of kinderen ook welkom zijn.
  • Zondag: geschikte dag voor feestelijke evenementen waarbij partners en/of kinderen ook welkom zijn.

Houd er rekening mee dat veel mensen vooral op de zondagochtend de zondagsrust nog wensen te respecteren.