De doelgroep is onder te verdelen in; interne- en externe doelgroepen.

Interne doelgroepen

 • Personeelsleden
 • Ex- en/of oud-personeelsleden.
 • Bestuurders.
 • Hun partners.

Het is verstandig deze groepen niet, ook niet afzonderlijk, samen te voegen bij een evenement. Je moet in ieder geval duidelijk stellen dat het verschillende groepen zijn, voordat je er toch voor kiest iets gezamenlijks voor deze groepen te organiseren.

Nadat bekend is welke gasten een uitnodiging voor het evenement krijgen, ga je de gasten typeren.
Van de gasten ga je een profiel samenstellen en breng je de volgende kenmerken en karakteristieken in kaart:

 • leeftijdscategorieën
 • verdeling mannen/vrouwen
 • opleidingsniveau, sociaal niveau
 • soort werk (bijvoorbeeld kantoor of productie)
 • branche (bijvoorbeeld de ‘snelle’ reclamewereld of ietwat ‘stoffige’ accountancy)
 • interesses, hobby’s, lifestylekenmerken
 • de mate waarin agenda’s druk bezet zijn (welke tijdstippen in het bijzonder?)
 • de mate waarin de gasten veel gewend zijn en hoge verwachtingen hebben (wat voor evenementen wonen zij bijvoorbeeld vaak bij?)
 • nationaliteit
 • geloofsovertuiging
 • woonplaats

Externe doelgroepen
• Klanten.
• Leveranciers.

• Prospects.
• Pers.

• Omwonenden.
• Overheden.
• Financiers.