Informatie over verzekeringen

OVERZICHT VERZEKERINGEN

• Aansprakelijkheidsverzekering
Vrijwel alle bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering; ga na of deze verzekering dekking geeft tijdens het evenement. Vraag of de verhuurder (van bijvoorbeeld attracties of audiovisuele apparatuur) aansprakelijk is. In de meeste gevallen zult u als huurder aansprakelijk zijn.

• Annuleringsverzekering
Deze verzekering dekt het risico van financiële schade bij het niet doorgaan, uitstellen of bij tijdelijke onderbreking van het evenement door bijvoorbeeld brand, storm of nationale rouw.

• Geldverzekering
Vooral aan te bevelen bij beurzen en dergelijke waar contante verkoop plaatsvindt.

• Goederentransport
Indien u het transport in eigen beheer houdt, sluit dan een goederentransportverzekering af. De lopende verzekering van een bedrijf geeft meestal alleen dekking voor transport van het bedrijf naar leveranciers.

• Goederen, casco of tentoonstellingsverzekering
Hiermee verzekert u de aanwezige (gehuurde) goederen tijdens een evenement.

• Materiaalverzekering
Verzekering van artikelen die gehuurd of geleend worden maar niet gedekt zijn voor schade, evenals eigendommen van de organisator.

• Medische kostenverzekering
Deze verzekering voorziet -zowel in binnen- als buitenland- in een vergoeding van medische behandeling van de deelnemers.

• Ongevallenverzekering
Bij overlijden en bij gehele of gedeeltelijke invaliditeit door een ongeval, voorziet deze verzekering in een uitkering. Deze verzekering wordt afgesloten bij reizen en bij de wat meer risicovolle evenementen.

• Regenverzekering
De verzekeraar vergoedt het verzekerde bedrag als er gedurende een van tevoren overeengekomen periode méér dan een van tevoren bepaalde hoeveelheid neerslag valt. Met name bij deze verzekeringsvorm dient u meerdere offertes aan te vragen bij de maatschappijen: de premies verschillen enorm!

• Reisverzekering
Een gecombineerde verzekering die zowel ziektekosten als het verlies van eigendommen van de deelnemers dekt. In eigen land is het vaak niet nodig een aparte ziektekostenverzekering af te sluiten. Indien uw bedrijf regelmatig reizen organiseert, overweeg dan een doorlopende zakenreisverzekering.

• Vernielingsverzekering
Hiermee verzekert u zich voor schade die aangebracht wordt aan verzekerde objecten. In de praktijk worden deze verzekeringen vrijwel niet meer afgesloten omdat geen maatschappij het risico aanvaardt.

• Ziektekostenverzekering
In Nederland kennen we een uitgebreide ziektekostenverzekering. Voor evenementen in het buitenland zult u in veel gevallen echter een aparte ziektekostenverzekering moeten a(i)