Aangepast beleid voor evenementen en horeca + aanmelden evenementenkalender

Inleiding

De gemeente Best heeft onlangs het beleid voor evenementen en voor horeca aangepast. Het sinds 2012 geldende ‘Horeca- en evenementenbeleidsplan” was namelijk niet meer actueel. Zo is er intussen een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gekomen en is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Ook zijn de afgelopen jaren de (landelijke) veiligheidseisen voor de organisatie van evenementen veranderd. Daarom was aanpassing van het beleid nodig. Er is gekozen voor twee aparte beleidsnota’s.

Evenementenbeleid gemeente Best 2019

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Best/626882/CVDR626882_1.html

(Dit is de link naar het beleid)

In het evenementenbeleid zijn de aspecten omschreven waarmee organisatoren rekening mee moeten/kunnen houden voordat zij een evenement gaan organiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Is er een vergunning nodig en zo ja welke?
  • Wanneer moet een aanvraag uiterlijk zijn ingediend?
  • Welke evenementenlocaties zijn er en onder welke condities mogen die worden gebruikt?
  • Bepalingen over veiligheid, geluid en horeca.

Horecabeleid gemeente Best 2019

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Best/626761/CVDR626761_1.html

(Dit is de link naar het beleid)

Het horecabeleid beschrijft voor een belangrijk deel welke landelijke en gemeentelijke bepalingen er gelden ten aanzien van de exploitatie van horecabedrijven. Of het nu gaat om het verstrekken van alcoholhoudende drank of alleen maar om het verstrekken van eetwaren. Aan de orde komen onder andere:

  • De (nieuwe) exploitatievergunning op grond van de APV.
  • De Drank- en Horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet.
  • Beperkingen drankverstrekking bij niet-commerciële horeca in sportkantines, buurthuizen e.d.
  • Bepalingen over sluitingstijden, geluid en terrassen.
  • (Brand)veiligheid en gezondheid.

Aanmelden voor evenementenkalender

Wilt u in 2020 een evenement organiseren, dan doet u er goed aan vóór 1 oktober 2019 het evenement aan te melden voor de evenementenkalender.

Dit doet u door een mail te sturen naar vergunningen@gembest.nl. Vermeld de naam van het evenement, de omschrijving, de exacte locatie en de datum of data. Het melden van het evenement is van groot belang indien er meerdere gegadigden zijn voor een evenement op dezelfde locatie op hetzelfde moment. Het tijdig melden van het evenement is ook van belang indien het spreidingsbeleid slechts een maximaal aantal evenementen op de evenementenlocatie toestaat.

let op!: Een melding voor de evenementenkalender is geen kennisgeving of aanvraag voor een evenementenvergunning. Deze moet afzonderlijk gedaan worden met inachtneming van de geldende termijnen. Het is ook geen aanmelding voor de evenementenkalender van Best Bijzonder! deze moet ook separaat gedaan worden.