FAQ

Home/FAQ
FAQ2017-05-18T22:25:28+02:00

Veel gestelde vragen (FAQ)

Deze pagina zal worden opgebouwd aan de hand van de vragen die we binnenkrijgen. Naar aanleiding van die vragen zullen we overigens mogelijk ook de site aanpassen.

Heeft u een vraag / opmerking mbt het evenementenplatform, vul dan het contactformulier in

Ik heb een specifieke vraag over mijn evenement, waar kan ik terecht?2019-01-13T16:37:43+02:00

Organisatoren en horecabedrijven kunnen met een van de medewerkers van vergunningen een afspraak maken voor het bespreken van de benodigde vergunning(en) voor een te organiseren evenement. Na indiening van de aanvraag kan er ook een gesprek gepland worden om te bespreken wat er nog nodig is om tot een beoordeling te kunnen komen. Bij grotere evenementen wordt er met een ‘spoorboekje’ gewerkt wie wat wanneer moet doen.

Tweewekelijks is er op donderdagochtend een intern evenementenoverleg bij de gemeente met de verschillende vakdisciplines (politie, Veiligheidsregio, Beheer openbare ruimte, verkeer, Handhaving etc.). Doel van dit overleg is om in een vroeg stadium van de aanvraag de aandachtspunten of te verwachten knelpunten te signaleren. Als daar aanleiding toe is dan neemt de medewerker van vergunningen of een van de andere disciplines contact op met de aanvrager om vragen te beantwoorden of zaken af te stemmen.

Aankondigen van een evenement d.m.v. reclameborden (driehoeks- of sandwichborden), hoe regel ik dit, wat zijn de kosten en voor hoelang en waar mogen die geplaatst worden?2016-11-13T20:12:41+02:00

Aankondigen evenement d.m.v. aanvragen vergunning voor plaatsing reclameborden; er mogen maximaal 20 driehoeks-/sandwichborden worden geplaatst voor maximaal 14 dagen langs doorgaande wegen en straten. Deze mogen niet op kruisingen/splitsingen worden geplaatst. Kosten voor een vergunning bedragen € 111,65 (prijspeil 2016),– en € 3,95 per bord per dag aan precariobelasting (prijspeil 2016).

Als er toch auto’s geparkeerd staan tijdens een evenement wat zijn dan de mogelijkheden om deze weg te laten slepen?2016-11-13T20:10:44+02:00

Twee weken voor het evenement dienen borden te worden geplaatst waarop het evenement en datum is aangekondigd en een verbod om te parkeren (borden zijn verkrijgbaar via de gemeentewerf). Politie en gemeente hebben hierin geen rol. Op grond van de Wegsleepregeling kunnen auto’s worden weggesleept (toepassing van de regeling via Handhaving – Ellen Gennissen).

Als ik een straat ga afsluiten tijdens een evenement, hoe regel ik borden en zijn er richtlijnen waar ik deze dien te plaatsen?2016-11-13T20:08:59+02:00

In de evenementenvergunning of evenementenmelding nemen we voorschriften op. Regelen via Gemeentewerf (moet borgsom voor betaald worden); regels o.g.v Reglement verkeersregels en  Verkeerstekens (RVV) en CROW (Kennisplatform Verkeer & Vervoer).

Wat doe ik met het afval van een evenement?2016-11-13T20:06:36+02:00

Huishoudelijk afval van een evenement dient in daarvoor bestemde afvalbakken/kliko’s te worden gedeponeerd.  Organisator kan zelf kliko’s en rolcontainers huren bij een afvalinzamelbedrijf (bv. Baetsen of Fried van de Laar); dit kan niet via de gemeentewerf. Grote hoeveelheden restafval kunnen naar de milieustraat worden gebracht.

Is er een kiosk-commissie?2016-11-13T20:04:54+02:00

Nee, maar er is wel behoefte aan.

Zijn er voorzieningen om de kiosk aan te kleden?2016-11-13T20:03:41+02:00

Navragen bij afd. Beheer (Wim vd Wielen) of Gemeentewerf (Arno Janssen).

 

Is er een stroomvoorziening rondom de kiosk? En wat voor een soort stroom en hoe regel ik dit?2016-11-13T19:42:11+02:00

Regelen / contact opnemen met Immink.

 

Ik heb hekwerken nodig om e.e.a. af te zetten tijdens mijn evenement. Hoe regel ik dit?2016-11-13T19:37:07+02:00

Voor het afzetten van het evenemententerrein d.m.v. hekken dient de organisator contact op te nemen met de gemeentewerf aan de Vijverweg 10. Hekken en andere materialen dient men zelf op te halen. Voor het lenen betaalt men een borg. Bij compleet en onbeschadigd terugbrengen ontvangt men de borg weer terug.

Je kan alleen hekken lenen als je alle hekken via gemeentewerf leent, niet deels bij een ander bedrijf..

Ik heb stroom nodig voor mijn evenement. Hoe regel ik dit?2016-11-13T19:29:59+02:00

Stroom evenement Raadhuisplein via de aanwezige stroomkasten  moet geregeld worden via Electrotechnisch Bureau Immink

Stroom Wilhelminaplein via de aanwezige stroomkasten (contact opnemen met Immink)

Stroom Koetshuistuin – contact opnemen met Immink.

Stroom Evenemententerrein (Spinnerstraat) – contact opnemen met Immink.

Contact gegevens Immink:

Telefoon: 0499 39 73 21
Mobiel: 0613 72 88 78
www.etbimmink.nl

 

Ik heb water nodig voor mijn evenement. Hoe regel ik dit?2016-11-13T19:24:36+02:00

Water evenement Raadhuisplein wordt geregeld via de bodes van het gemeentehuis.

Water op de locates Wilhelminaplein, Koetshuistuin en Evenemententerrein (Spinnerstraat) moet zelf geregeld worden; in principe ook op Raadhuisplein, maar nabij gemeentehuis kan dit eventueel via een tussenmeter; kosten waterverbruik moeten dan uiteraard betaald worden.

Vacatures vrijwilligers2016-03-02T15:32:56+02:00

Vacatures aanmelden vrijwilligers

http://www.welzijnbestoirschot.nl/vacatures

Gemeente Best evenementen2016-03-02T15:12:05+02:00

Website met diverse info over evenementen gemeente Best

https://www.gemeentebest.nl/evenement-organiseren

Groeiend Best2017-05-18T22:25:28+02:00

Groeiend Best B.V.
Bosseweg 7 B
5682 BA BEST

http://groeiendbest.nl

Postadres: Postbus 115, 5680 AC BEST

Onderstaande personen zijn u graag van dienst

Advertentie-afdeling / bezorging

Jeroen Maes
Tel: 0499-372676
info@groeiendbest.nl

Redactie-afdeling

Cor Delissen
Tel: 0499-372676
redactie@groeiendbest.nl

Contact LOB2017-05-18T22:25:28+02:00
LOB
Adres: Leemkuilen 61, 5683 BS Best
Waar vraag ik een vergunning aan?2016-02-19T17:39:29+02:00

U kunt via de website van de gemeente Best een vergunning aanvragen.

Ga naar de algemene site van de Gemeente Best over vergunningen:
https://www.gemeentebest.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen

Of naar de specifieke pagina over evenementen vergunningen
https://www.gemeentebest.nl/inwoners-en-ondernemers/evenement