Vergunningen

Home/Vergunningen

Ik heb een specifieke vraag over mijn evenement, waar kan ik terecht?

Organisatoren en horecabedrijven kunnen met een van de medewerkers van vergunningen een afspraak maken voor het bespreken van de benodigde vergunning(en) voor een te organiseren evenement. Na indiening van de aanvraag kan er ook een gesprek gepland worden om te bespreken wat er nog nodig is om tot een beoordeling te kunnen komen. Bij grotere evenementen wordt er met een ‘spoorboekje’ gewerkt wie wat wanneer moet doen.

Tweewekelijks is er op donderdagochtend een intern evenementenoverleg bij de gemeente met de verschillende vakdisciplines (politie, Veiligheidsregio, Beheer openbare ruimte, verkeer, Handhaving etc.). Doel van dit overleg is om in een vroeg stadium van de aanvraag de aandachtspunten of te verwachten knelpunten te signaleren. Als daar aanleiding toe is dan neemt de medewerker van vergunningen of een van de andere disciplines contact op met de aanvrager om vragen te beantwoorden of zaken af te stemmen.

Aankondigen van een evenement d.m.v. reclameborden (driehoeks- of sandwichborden), hoe regel ik dit, wat zijn de kosten en voor hoelang en waar mogen die geplaatst worden?

Aankondigen evenement d.m.v. aanvragen vergunning voor plaatsing reclameborden; er mogen maximaal 20 driehoeks-/sandwichborden worden geplaatst voor maximaal 14 dagen langs doorgaande wegen en straten. Deze mogen niet op kruisingen/splitsingen worden geplaatst. Kosten voor een vergunning bedragen € 111,65 (prijspeil 2016),– en € 3,95 per bord per dag aan precariobelasting (prijspeil 2016).

Wat doe ik met het afval van een evenement?

Huishoudelijk afval van een evenement dient in daarvoor bestemde afvalbakken/kliko’s te worden gedeponeerd.  Organisator kan zelf kliko’s en rolcontainers huren bij een afvalinzamelbedrijf (bv. Baetsen of Fried van de Laar); dit kan niet via de gemeentewerf. Grote hoeveelheden restafval kunnen naar de milieustraat worden gebracht.

Ik heb hekwerken nodig om e.e.a. af te zetten tijdens mijn evenement. Hoe regel ik dit?

Voor het afzetten van het evenemententerrein d.m.v. hekken dient de organisator contact op te nemen met de gemeentewerf aan de Vijverweg 10. Hekken en andere materialen dient men zelf op te halen. Voor het lenen betaalt men een borg. Bij compleet en onbeschadigd terugbrengen ontvangt men de borg weer terug.

Je kan alleen hekken lenen als je alle hekken via gemeentewerf leent, niet deels bij een ander bedrijf..

Ik heb stroom nodig voor mijn evenement. Hoe regel ik dit?

Stroom evenement Raadhuisplein via de aanwezige stroomkasten  moet geregeld worden via Electrotechnisch Bureau Immink

Stroom Wilhelminaplein via de aanwezige stroomkasten (contact opnemen met Immink)

Stroom Koetshuistuin – contact opnemen met Immink.

Stroom Evenemententerrein (Spinnerstraat) – contact opnemen met Immink.

Contact gegevens Immink:

Telefoon: 0499 39 73 21
Mobiel: 0613 72 88 78
www.etbimmink.nl