Powerpoint van presentatie, klik hier

Maandag 18 februari 2019 heeft de bijeenkomst evenementen en geluid plaatsgevonden. In de Algemene plaatselijke verordening 2018 van de gemeente Best is de geluidsnorm veranderd. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht waarom er geluidsnormen worden gesteld, hoe geluid gemeten wordt en wat geluidsnormen betekenen voor evenementen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de GGD hebben gepresenteerd wat geluid is, hoe geluid gemeten wordt en dat geluid kan leiden tot gehoorschade. De PowerPoints kunt u in pdf bestand terugvinden op deze site. Na het informatief gedeelte hebben de deelnemers van de bijeenkomst, zowel organisatoren van evenementen als inwoners van de gemeente Best, met elkaar om tafel gezeten en mochten hun eigen evenement samenstellen. Op deze manier zijn betrokkenen met elkaar het gesprek aangegaan over verschillende elementen die komen kijken bij het organiseren van een evenement, wat heeft geleid tot meer wederzijds begrip van elkaars belangen. De resultaten van de ‘zelf opgezette evenementen’ kunt u zien op de foto’s. We kunnen terugkijken op een waardevolle bijeenkomst. Dank aan iedereen die hierbij aanwezig was!

Heeft u vragen naar aanleiding van de bijeenkomst, of vragen naar aanleiding van de presentaties die op deze site terug te vinden zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@gembest.nl