Bij het vaststellen van het tijdstip van een evenement moet je ook rekening houden met factoren als vervoer naar de locatie en parkeren. Het is niet verstandig om een evenement te plannen rond of net na de spits. Daar komt bij dat een evenement dat direct na werktijd begint, in de regel niet zo druk wordt bezocht. Het eindtijdstip van een evenement wordt mede bepaald door de duur van de terugreis.

Er zijn bij evenementen in de openbare ruimte voorwaarden verbonden aan de aanvangs- en eindtijden. Bedenk ook dat er tijd nodig is voor het opbouwen en afbreken van evenementen. Deze mogen niet tot extra overlast zorgen.

Neem contact op met de afdeling vergunningen voor specifieke vragen hierover