Vorig jaar is de gemeente Best gestart met het verzorgen van workshops voor organisatoren van evenementen. Daarmee biedt zij ondersteuning om de veiligheid van evenementen te optimaliseren.

Binnenkort organiseren wij weer enkele workshops. Deze worden opnieuw gegeven door ESI (Event Safety Institute). Het gaat om de volgende drie workshops.

Dinsdagavond 23 april: verantwoordelijkheden bij evenementen en opstellen goed veiligheidsplan (19.00 – 21.30 uur)

Dit is – in verkorte vorm – een herhaling van twee workshops van vorig jaar. Vanwege het belang ervan, willen we organisatoren die vorig jaar niet aanwezig waren de kans bieden deze alsnog te volgen.

Uiteraard zijn organisatoren die er vorig jaar wel bij waren opnieuw welkom.

  • Verantwoordelijkheden bij evenementen: iedereen mag een evenement organiseren maar wat wordt er van u verwacht? Uitleg vergunningprocedure en mogelijkheid om algemene vragen hierover te beantwoorden.
  • Veiligheid: waar gaat dat over? Aan de hand van foto’s en enkele filmpjes uit de praktijk wordt duidelijk wat er mis kan gaan en dat dit overal kan gebeuren.
  • Wat is de functie van het veiligheidsplan? Welke inhoudselementen zitten erin en hoe stel je een goed plan op?

Maandagavond 6 mei: omgaan met drukte/crowd management (19.00 – 21.30 uur)

Niet alleen grote stadsevenementen en muziekfestivals kunnen te maken krijgen met problemen door drukte, ook op een klein plein of in een straat kan drukte al hinder of zelfs veiligheidsrisico’s opleveren.

Tijdens deze workshop leren deelnemers de basics over crowd safety. Wanneer wordt druktegevaarlijk? Hoe kan je erop sturen, welke mogelijkheden zijn er allemaal? De workshop heeft een interactief karakter: deelnemers wordt gevraagd hun eigen situaties toe te lichten, waarop we

nadenken over mogelijke oplossingen.

Maandagavond 20 mei: omgaan met extreem weer op evenementen (19.00 – 21.30 uur)

Ieder buitenevenement loopt het risico te worden getroffen door een weersomslag of extreme warmte of kou. We bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden welke impact dit kan hebben op een evenement en wat dit betekent voor de organisatie. Hoe kom je er tijdig achter dat extreem weer

nadert? Wat zijn de gevolgen voor uiteenlopende weertypen en evenementen? Welke maatregelenkan je daarvoor nemen? Deelnemers kunnen de inzichten uit deze workshop direct gebruiken voor hun eigen planvorming.

Aanmelden voor de workshops vóór 12 april

Organisatoren worden van harte uitgenodigd om aan een of meer workshops deel te nemen. U dient zich hier wel voor aan te melden. Dit kunt u doen vóór 12 april per mail aan m.kusters@gembest.nl

Geef daarbij duidelijk aan met hoeveel personen van uw organisatie u komt en voor welke bijeenkomsten.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.