VECTA

Als je werkt met een evenementenbureau dat is aangesloten bij de VECTA (Vereniging van organisatoren van Evenementen, Concerten en Theater Activiteiten) dan ben je als opdrachtgever voor een aantal zaken verzekerd. Bijvoorbeeld als door calamiteiten in het bedrijf het evenement niet door kan gaan, of als het evenementenbureau waarmee je werkt failliet gaat. Als je niet met een bij de VECTA aangesloten bureau werkt, neem dan onderstaande lijst door met een verzekeringsadviseur (afdeling Evenementenverzekeringen) en check meteen of bepaalde vormen onder de lopende bedrijfsverzekeringen vallen.

VERZEKERINGEN

 • Aansprakelijkheidsverzekering

Vrijwel alle bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering; ga na of deze verzekering dekking geeft tijdens het evenement. Vraag of de verhuurder (van bijvoorbeeld attracties of audiovisuele apparatuur) aansprakelijk is. In de meeste gevallen zult u als huurder aansprakelijk zijn.

 • Annuleringsverzekering

Deze verzekering dekt het risico van financiële schade bij het niet doorgaan, uitstellen of bij tijdelijke onderbreking van het evenement door bijvoorbeeld brand, storm of nationale rouw.

 • Geldverzekering

Vooral aan te bevelen bij beurzen en dergelijke waar contante verkoop plaatsvindt.

 • Goederentransport

Indien je het transport in eigen beheer houdt, sluit dan een goederentransportverzekering af. De lopende verzekering van een bedrijf geeft meestal alleen dekking voor transport van het bedrijf naar leveranciers.

 • Goederen, casco of tentoonstellingsverzekering

Hiermee verzeker je de aanwezige (gehuurde) goederen tijdens een evenement.

 •  Materiaalverzekering

Verzekering van artikelen die gehuurd of geleend worden maar niet gedekt zijn voor schade, evenals eigendommen van de organisator.

 • Medische kostenverzekering

Deze verzekering voorziet -zowel in binnen- als buitenland- in een vergoeding van medische behandeling van de deelnemers.

 • Ongevallenverzekering

Bij overlijden en bij gehele of gedeeltelijke invaliditeit door een ongeval, voorziet deze verzekering in een uitkering. Deze verzekering wordt afgesloten bij reizen en bij de wat meer risicovolle evenementen.

 • Regenverzekering

De verzekeraar vergoedt het verzekerde bedrag als er gedurende een van tevoren overeengekomen periode méér dan een van tevoren bepaalde hoeveelheid neerslag valt. Met name bij deze verzekeringsvorm dien je meerdere offertes aan te vragen bij de maatschappijen: de premies verschillen enorm!

 • Reisverzekering

Een gecombineerde verzekering die zowel ziektekosten als het verlies van eigendommen van de deelnemers dekt. In eigen land is het vaak niet nodig een aparte ziektekostenverzekering af te sluiten. Indien uw bedrijf/organisatie regelmatig reizen organiseert, overweeg dan een doorlopende zakenreisverzekering.

 • Vernielingsverzekering

Hiermee verzeker je je voor schade die aangebracht wordt aan verzekerde objecten. In de praktijk worden deze verzekeringen vrijwel niet meer afgesloten omdat geen maatschappij het risico aanvaardt.

 • Ziektekostenverzekering

In Nederland kennen we een uitgebreide ziektekostenverzekering. Voor evenementen in het buitenland zal je in veel gevallen echter een aparte ziektekostenverzekering moeten afsluiten.